Details for this torrent 

Smallville.S08E01.Odyssey.PROPER.HDTV.XviD-FQM
Type:
Video > TV shows
Files:
22
Size:
364.72 MiB (382438584 Bytes)
Spoken language(s):
English
Uploaded:
2008-09-19 17:08:39 GMT
By:
nissssse
Seeders:
1
Leechers:
0
Comments
0  

Info Hash:
88D9B223FFB440D8958529169CC050E70BD6F007
   
                    
°°°°°°°°°        °°°°        ÛÛÛÛ     ÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ     ÛÛÛÛÛÛÛ°      Û²²²Ã›    Û²²²²Ã›
Û²±±±±±±±±±±±±±±±²Ã›  °Ã›Ã›Ã›Ã›²²²²²Ã›Ã›Ã›Ã›°    Û²±±±²Ã›   Û²±±±±²Ã›Ã›
²²±Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›±Ã›Ã›°°Ã›Ã›Ã›²²²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²²²Ã›Ã›Ã›    Û²±±±±²Ã›²  Û²±±²²²±²Ã›Ã›
²Ã›±Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²±Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²²Ã›Ã›Ã›±²²²²Ã›Ã›Ã›²²Ã›Ã›   Û²±±Ã›Ã›±²Ã›Ã›²²Ã›²±±²±Ã›Ã›²±²Ã›Ã›
±Ã›±Ã›Ã›±±±±±±±±±±±±²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²±Ã›±²²²Ã›Ã›Ã›Ã›²²±Ã›±²Ã›Ã›  Û²±±Ã›Ã›±±²Ã›Ã›Ã›Ã›²±²±Ã›Ã›Ã›Ã›²²Ã›Ã›
±Ã›±Ã›²±Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²Ã›Ã›±²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²±Ã›Ã›²Ã›Ã›  Û²±Ã›Ã›Ã›Ã›±±²Ã›Ã›²±²±±Ã›Ã›Ã›Ã›²²Ã›Ã›
±Ã›±Ã›²²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²±Ã›±²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›°°Ã›Ã›Ã›Ã›²±Ã›±²Ã›Ã› Û²±Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›±±²²±²±±Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²²Ã›Ã›
±Ã›±Ã›²²Ã›Ã›Ã›²±±²²²²²±±°Ã›²Ã›Ã›²Ã›Ã›Ã›     ۲Û۲ÛÛÜ Û²±Ã›Ã›±±Ã›Ã›±±±²±±Ã›Ã›±±Ã›Ã›²²Ã›Ã›
±Ã›±Ã›²²Ã›Ã›Ã›°     Û۲Û±²Ã›Ã›     Û²±Ã›²Ã›Ã›Ã›°Ã›²±Ã›Ã›±±±Ã›Ã›Ã›±±Ã›Ã›Ã›±±±±Ã›²²Ã›Ã›
±Ã›±Ã›±²Ã›Ã›Ã›±°°   °Ã›²±Ã›²Ã›Ã›Ã›     Û۲Û±²Ã›Ã›°Ã›²±Ã›±²±²±±Ã›Ã›Ã›Ã›±±±±±±Ã›±±Ã›Ã›
±Ã›²Ã›±²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›  °Ã›²Ã›±²Ã›Ã›°      Û²±Ã›²Ã›Ã›°Ã›²±Ã›±²²Ã›²±±Ã›Ã›±±²²²±±Ã›±±Ã›Ã›²
±Ã›²Ã›Ã›²²²²²²²²²Ã›  °Ã›²Ã›±²Ã›Ã›°      Û²±Ã›²Ã›Ã›°Ã›²±Ã›±²²Ã›Ã›²±±±±²Ã›Ã›Ã›²±Ã›±±Ã›Ã›²
±Ã›²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²²Ã›Ã› °Ã›²Ã›±²Ã›Ã›°      Û²±Ã›²Ã›Ã›°Ã›²Ã›Ã›²²²Ã›Ã›Ã›²±±²Ã›Ã›Ã›Ã›²±Ã›±±Ã›Ã›Ã›
±Ã›²Ã›Ã›²²²²²²²²Ã›Ã›Ã› °Ã›²Ã›±²Ã›Ã›° ÛÛÛÛ   Û²±Ã›²Ã›Ã›°Ã›²Ã›Ã›²²Ã›Ã›Ã›Ã›²±²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²±Ã›±±Ã›Ã›Ã›
±Ã›²Ã›±²²²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›  °Ã›²Ã›±²Ã›Ã›° Û²²²Ã›Ã›Ã›  Û²±Ã›²Ã›Ã›°Ã›²±±²Ã›Ã›Ã›²Ã›Ã›²²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²±Ã›²²Ã›Ã›Ã›
۲Û±²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›  °Ã›²±Ã›²Ã›Ã›° Û²±±²Ã›Ã› °Ã›²Ã›±²Ã›Ã›°Ã›²±±²Ã›Ã›Ã›²Ã›Ã›²Ã›Ã›Ã›Ã›²Ã›²±±²²Ã›Ã›Ã›
۲Û±²Ã›Ã›Ã›²±±°   °Ã›Ã›²Ã›²Ã›Ã›Ã›°Ã›Ã›²±²Ã›Ã›°°Ã›Ã›²Ã›²Ã›Ã›Ã›°Ã›²±±²Ã›Ã›  ÛÛÛÛÛ Û²±±²²Ã›Ã›Ã›
۲Û±²Ã›Ã›Ã›±     Û۲Û±²Ã›Ã›°°Ã›²Ã›±²Ã›Ã›°Ã›²±Ã›²Ã›Ã›°Ã›²±±²Ã›Ã›Ã›  ÛÛ  Û²±±²²Ã›Ã›Ã›
۲Û±²Ã›Ã›Ã›±     ßÛ²±Ã›²Ã›Ã›Ã›°Ã›Ã›²Ã›²Ã›Ã›Ã›Ã›²Ã›±²Ã›Ã›°Ã›²±±²Ã›Ã›Ã›     Û²±±±²Ã›Ã›Ã›
۲Û±²Ã›Ã›Ã›±     Û۲Û±²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²Ã›±²Ã›Ã›²±Ã›²Ã›Ã›Ã›°Ã›²±±²Ã›Ã›      Û²±±±²Ã›Ã›Ã›
۲Û±±Ã›Ã›Ã›±     ÛÛ²±Ã›±²²Ã›Ã›Ã›²±Ã›±²²±Ã›±²Ã›Ã›°Ã›Ã›²±±²Ã›Ã›      Û²±±±²Ã›Ã›Ã›
۲Û±±Ã›Ã›Ã›±     ßÛÛ²²Ã›Ã›Ã›²²²±±±Ã›Ã›Ã›Ã›±²Ã›Ã›Ã›°Ã›²±±²Ã›Ã›Ã›      Û²±±±²Ã›Ã›Ã›
۲Û±±Ã›Ã›Ã›±      ßÛÛÛ²²²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›±±²Ã›Ã›Ã›°°Ã›Ã›±±²Ã›Ã›Ã›      Û²±±±²Ã›Ã›Ã›
Û²±±²Ã›Ã›Ã›±      ßÛÛÛÛÛ²²²²²²±Ã›±²Ã›Ã›Ã›°°°Ã›²±±²Ã›Ã›²      ÛÛ²±±²Ã›Ã›Ã›
ÛÛ²²²Ã›Ã›Ã›°       ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±Ã›±²Ã›Ã›°°°Ã›²²²Ã›Ã›Ã›²      ÛÛ²±±±²Ã›Ã›Ã›
ÛÛÛÛÛÛÛ°        ßÛÛÛÛÛÛÛÛ²±Ã›±²Ã›Ã›°°Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›       ÛÛ²²²²Ã›Ã›Ã›
ÛÛÛÛÛ            ßÛÛ²²±Ã›±²Ã›Ã› ²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²       ²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›
ßÛÛÛ²²²Ã›Ã›Ã›  ÛÛÛ²         °°°
ßÛÛÛÛÛÛÛÛ 
ßÛÛÛÛÛß 
ÜÜܰÛßßÛÛ۲ÛÛÛ۰ÜÜÛ°Ãœ Ãœ ÜÜ  Proudly Presents  ÜÜ Ãœ Ãœ°Ã›ÃœÃœ°Ã›Ã›Ã›Ã›²Ã›Ã›Ã›ÃŸÃŸÃ›°ÃœÃœÃœ
²Ã›Ã›Ã›ÃœÃ›Ã›²²Ã›²ÃŸÃŸÃŸÃŸ²Ã›²ÃŸ ߲߰þßÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜßþ²ÃŸ°ÃŸ ߲۲ßßß߲Û²²Ã›Ã›ÃœÃ›Ã›Ã›²
±ÃŸ²Ã›Ã›±²ÃŸ±                             ±ÃŸ²±Ã›Ã›²ÃŸ±
° ÞÛ²²± °                             ° ±²²Ã›Ã °
Ãœ ²Ã›Ã°                               °ÃžÃ›² Ãœ
߲ß ÞÛ    Release Type.....: HDTV                 ÛÝ ß²ÃŸ
± ÛÛ Ãœ   Series...........: Smallville             Ãœ ÛÛ ±
° ÛÝ Ãœ   Genre............: Drama                Ãœ ÞÛ °
Û ±   Episode..........: S08E01               ± Û
ÞÛ ß   Title............: Odyssey               ß ÛÝ
ÞÛ     Production Code..: 3T7451                 ÛÝ
ÞÛ     Orig. Air Date...: 18 Sep 2008              ÛÝ
ÞÛ     Release Date.....: 19 Sep 2008              ÛÝ
ÞÛ     Source...........: 1080i HDTV               ÛÝ
ÞÛ     Video Format.....: XviD                  ÛÝ
ÞÛ     Video Resolution.: 624x352                ÛÝ
ÞÛ     Video Bitrate....: 992 kbps                ÛÝ
ÞÛ     Video Framerate..: 23.976                 ÛÝ
° ÞÛ °   Audio Format.....: MP3 VBR               ° ÛÝ °
± ÞÛ ß   Audio Bitrate....: 155 kbps average          ß ÛÝ ±
² ÛÝ ²   Audio Sample Rate: 48 KHz               ² ÞÛ ²
² ÛÛ ß   Length...........: 42:01.019              ß ÛÛ ²
ÜÛÜ ÞÛ Ü   Size.............: 365,591,584             Ü ÛÝ ÜÛÜ
ß  Û ß   Packs............: 19*20MB = 348MB           ß Û  ß
ß °Ã›    Link.............:                    Û° ß
±Ã›Ã          http://www.cwtv.com/shows/smallville    ÞÛ±
Ãœ²ÃžÃ›Ãœ                               ÜÛݲÜ
ÞÛ ß²Ã›ÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃ›²ÃŸ ÛÝ
²Ã›Ãœ °ÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃ›Ã›²ÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸ²Ã›Ã›ÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸ° ÜÛ²
Þ°²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²²±° ° ßÛÛ²±° °  Summary   ° °±²Ã›Ã›ÃŸ ° °±²²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²°Ã
²Ã›ÃŸ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßß            ßß ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßÛ²
ÞÛ Ãœ°Ã›ÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸ                 ßßßßßßßßßßßßßÛ°Ãœ ÛÝ
߲ÞÛß                               ßÛݲß
±Ã›Ã                                ÞÛ±
°Ã›  he Justice League, lead by the Green Arrow, hits the Artic  Û°
ÜÛ  in search of Clark, who disappeared after the fortress    ÛÜ
ÜÛ  collapsed. The team immediately has a confrontation      ÛÜ
ÜÛ  with the new CEO of Luthorcorp, Tess Mercer. Meanwhile,    ÛÜ
ÜÛ  Chloe is being held prisoner by a suspicious group who    ÛÜ
ÜÛ  has discovered she has a new power, and Clark has been    ÛÜ
Û  stripped of his powers by Jor-El.               Û
°Ã›                                 Û°
±Ã›Ã                                ÞÛ±
Ãœ²ÃžÃ›Ãœ                               ÜÛݲÜ
ÞÛ ß²Ã›ÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃ›²ÃŸ ÛÝ
²Ã›Ãœ °ÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃ›Ã›²ÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸ²Ã›Ã›ÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸ° ÜÛ²
Þ°²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²²±° ° ßÛÛ²±° ° Release Notes ° °±²Ã›Ã›ÃŸ ° °±²²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²°Ã
²Ã›ÃŸ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßß            ßß ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßÛ²
ÞÛ Ãœ°Ã›ÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸ                 ßßßßßßßßßßßßßÛ°Ãœ ÛÝ
߲ÞÛß                               ßÛݲß
±Ã›Ã                                ÞÛ±
°Ã›  Proper notes: DOT's release has clipping audio and bad    Û°
Û  crop on the sides. Check their own sample for a example.   Û
°Ã›                                 Û°
±Ã›Ã                                ÞÛ±
Ãœ²ÃžÃ›Ãœ                               ÜÛݲÜ
ÞÛ ß²Ã›ÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃ›²ÃŸ ÛÝ
²Ã›Ãœ °ÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃ›Ã›²ÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸ²Ã›Ã›ÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸ° ÜÛ²
Þ°²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²²±° ° ßÛÛ²±° ° Group Greets ° °±²Ã›Ã›ÃŸ ° °±²²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²°Ã
²Ã›ÃŸ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßß            ßß ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßÛ²
ÞÛ Ãœ°Ã›ÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸ                 ßßßßßßßßßßßßßÛ°Ãœ ÛÝ
߲ÞÛß                               ßÛݲß
±Ã›Ã                                ÞÛ±
°Ã›           CTU, ORENJi, 2HD, DHD            Û°
Û                                 Û
Û   and all other groups that choose quality over speed     Û
ÜÛ                                 ÛÜ
°Ã›                                 Û°
±Ã›Ã                                ÞÛ±
Ãœ²ÃžÃ›Ãœ                               ÜÛݲÜ
Ãœ ÞÛ ß²Ã›ÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃ›²ÃŸ ÛÝ Ãœ
Ãœ ²Ã›Ãœ °ÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃ›Ã›²ÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸ²Ã›Ã›ÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸ° ÜÛ² Ãœ
߲ß Þ°²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²²±° ° ßÛÛ²±° ° Contact Info ° °±²Ã›Ã›ÃŸ ° °±²²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›²°Ã ߲ß
± ²Ã›ÃŸ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßß            ßß ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßÛ² ±
± ÞÛ Ãœ°Ã›ÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸ                 ßßßßßßßßßßßßßÛ°Ãœ ÛÝ ±
° ߲ÞÛß                               ßÛݲß °
° ±Ã›Ã  We are currently looking for:                ÞÛ± °
°Ã›                                 Û°
° ÜÛ    * US/CA cappers with HDTV and/or DSR feed - min 60 kB/s  ÛÜ °
Û                                 Û
Û  GROUP NEWS: No, we will not affil your brand new/DR/colo site, Û
Û        so please don't ask. Thanks!            Û
Û                                 Û
ÛÝ  contact: Ask your friends. Email is dead.          ÞÛ
ÞÛÜ                               ÜÛÝ
Ãœ ߲ÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ۲ß Ãœ
ÞÛÜÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÜÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÜÛÝ
ßßßßßß FQM ßßßÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ      ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛßßß FQM ßßßßßß
ßßßßßßßßßßßÜß 2oo7 ßÜßßßßßßßßßßß